Tävla i Media Genier

 

TÄVLA I MEDIA GENIER


 

Visa att ni är morgondagens smartaste konsumenter och ta chansen att vinna pengar till klasskassan!

 

I Media Genier tävlar mellanstadieelever från hela landet med egna reklamkampanjer för en ideell organisation. På ett både roligt och lärorikt vis får eleverna visa vad de lärt sig om reklam och media och har dessutom chansen att vinna pengar till klasskassan.

Juryn, som består av personer från reklambranschen, kommer att bedöma kampanjerna som om de vore riktiga. Och vem vet, kanske kommer någon av kampanjerna att inspirera till verkliga kampanjer i framtiden!

Årets uppdrag – Stiftelsen Friends

Stiftelsen Friends är en organisation som ger vuxna forskningsbaserade verktyg för att förhindra mobbning bland barn och unga. Verktyg som de ska arbeta med i skolor och idrottsföreningar.
Vi har Nolltolerans mot mobbning!

Vi vet att många barn och ungdomar mobbas i skolan och att det förstör väldigt mycket för de som drabbas. Vårt jobb är att informera och utbilda med målet att få mobbningsfria skolor och idrottsföreningar.

Många som jobbar på Friends jobbar som utbildare och är ute på skolor och idrottsföreningar för att utbilda vuxna i hur de ska kunna upptäcka mobbning men framför allt hur de tillsammans ska kunna skapa en skola där ingen behöver bli mobbad över huvud taget.

För att vi ska kunna hålla dessa utbildningar så krävs det att även Friends vet och kan mycket, därför jobbar vi mycket med forskning, både i Sverige och tillsammans med forskare i andra länger. Läs gärna vår nya rapport om hur mobbningen ser ut.

Mobbning försvinner tyvärr inte, trots att vi jobbar på, dock vet vi att våra utbildningar hjälper de vi träffar och kan förändra liv. Det är viktigt för alla barn och ungdomar att vårt arbete fortsätter.

Vi har två stora utmaningar; att informera och utbilda samt att samla in pengar till vår verksamhet.

Hur kan ni hjälpa oss? 

•    Dels handlar det om information och om att alla, barn som vuxna ska sluta mobba och göra allt för att det ska sluta. Våga se och ta ansvar och agera.
•    Dels behöver Friends pengar så att vi kan hjälpa skolor genom att hålla utbildningar för alla vuxna i skolorna.

Tre mål med kampanjen:

1)    Det är viktigt att så många människor som möjligt vet att mobbning förekommer och att det är något som vi måste synliggöra för att få det att försvinna. Skapa en kampanj som ökar kunskapen bland vuxna att förstå hur de ska bli bättre på att se när någon är ensam eller blir mobbad och ta tag i det. 
2)   100 000 vuxna ska ha sett kampanjen
3)   Stiftelsen Friends ska ha fått 500 nya månadsgivare, som bidrar till att Friends kan komma ut i fler skolor och idrottsföreningar och där utbilda vuxna.

Använd er av information på vår hemsida samt glöm inte att läsa den senaste Friendsrapporten från 2019

Tävlingens två delar:

Del 1: Beskriv kampanjen (steg 1-5)
Del 2: Skapa en reklamkampanj (Steg6)

Behöver du bilder, logotyper eller musik till ditt bidrag? Titta här

Media Genier 2019 är slut, tack för alla fina bidrag!

Steg 1. Vilka är Stiftelsen Friends?

Samla in så mycket information som möjligt om Friends. Vad gör de? Hur ser deras reklam ut? Vilka tror ni att deras målgrupp är? Vad vill de att målgruppen ska veta, göra, känna och tycka? Finns det andra, liknande organisationer? Vilka?

TIPS!
Ni kan läsa mer om Friends arbete här: https://friends.se/

Steg 2. Vilka vill ni nå?

Vilka vill ni nå med er reklamkampanj? Målgruppen i er uppgift är vuxna människor i Sverige. För att ni ska nå dem ni vill, måste ni känna till någonting om er målgrupp. Vad vet ni om dem? Vad är viktigt för dessa människor? Vad vill ni att de ska göra, känna eller tycka när de ser er reklam?

Steg 3. Vad vill ni säga?

Vad vill ni säga till er målgrupp? Vilka budskap har ni? Hur kan ni göra så att er reklam skiljer sig åt från reklam som kommer från andra, liknande organisationer? Vad vill ni att er målgrupp ska känna när de ser er reklam? Ledsna, hoppfulla eller arga exempelvis? Hur vill ni att känslan ska vara i er film, affisch eller banner?

Steg 4. Var vill ni synas?

Nu är det dags att fundera över vilka mediekanaler ni vill synas i. Ska det vara en annons i en tidning, en affisch, en reklamfilm eller en banner? Vilken mediekanal passar er målgrupp bäst och varför?

Steg 5. Mät och följ upp

Att mäta och följa upp sina kampanjer är viktigt. Det är ett sorts kvitto på att ni har lyckats med er reklam. Nu ska ni fundera över det uppdrag ni fått och skriva ner hur ni skulle kunna ta reda på om ni nådde era mål med kampanjen.

TIPS! I Lilla boken om reklam och media hittar ni en del svar. Den finns att ladda ner helt utan kostnad här Be er lärare om hjälp!

Steg 6. Gör en egen reklam!

Utgå från de insikter ni fått från den första delen, steg 1 till 4. Utifrån detta ska ni nu ta fram era konstnärliga talanger!

Ni ska nu göra en reklamfilm, en affisch eller en banner. När ni gjort det, gå igenom era anteckningar och er film/banner/affisch med er lärare eller handledare som sedan kan hjälpa er att ladda upp ert tävlingsbidrag.

TIPS! Om ni väljer att göra en film, så går det utmärkt att göra det med mobiltelefonen!

VIKTIGT! Har ni koll på vilka regler som gäller?

Musik: Tänk på att musik är skyddad av upphovsrättslagen och att du behöver godkännande från de som har komponerat och spelat in musiken. Detta gäller till exempel om du använder musik i din film och till dina bilder.

TIPS! Ni får fritt använda musik i Epidemic Sounds stora musikarkiv

Bilder: Tänk på att alla bilder som tagits de senaste 70 åren skyddas av upphovsrättslagen. Du behöver tillstånd av fotografen för alla former av användning, om det inte är för rent privata ändamål.

TIPS! Ni får fritt använda bilder från Friends

 

FORMAT

  • Filmformat – spara din film i .mov eller mp4
  • Filmlängd – inte längre än 30 sekunder
  • Affisch – ladda upp er bild som .jpg eller .pdf
  • Banner – ladda upp som .gif .png eller .jpg

Om arbetsgruppen

Här fyller ni information om varje arbetsgrupp, så att det blir korrekt när juryn parar ihop rätt underlag med rätt film eller affisch. Det är även för att det ska stå rätt på ert diplom.

Vad händer sen?

Juryn kommer att utse de vinnande bidragen som kontaktas personligen för en intervju. Intervju samt filmer och bilder kommer att presenteras på mediasmart.se samt på vår Facebook-sida.

Det är superviktigt att det finns en vuxen kontaktperson som vi kan få kontakt med om vi har kompletterande frågor etcetera. Det kan vara en lärare eller handledare exempelvis.