Tävla i Media Genier

TÄVLA I MEDIA GENIER 2018

                

Visa att ni är morgondagens smartaste konsumenter och ta chansen att vinna pengar till klasskassan!

I Media Genier tävlar mellanstadieelever från hela landet med egna reklamkampanjer för en ideell organisation. På ett både roligt och lärorikt vis får eleverna visa vad de lärt sig om reklam och media och har dessutom chansen att vinna pengar till klasskassan.
Juryn, som består av personer från reklambranschen, kommer att bedöma kampanjerna som om de vore riktiga. Och vem vet, kanske kommer någon av kampanjerna att inspirera till verkliga kampanjer i framtiden!

Årets uppdrag – Världsnaturfonden WWF

Världsnaturfonden WWF kämpar för att skydda de mest hotade och unika arterna och livsmiljöerna på planeten. De arbetar också för att mänskligheten ska fördela jordens resurser rättvist och använda dem på ett hållbart sätt. För att nå sina mål jobbar Världsnaturfonden WWF såväl på politisk nivå som ute i fält och i tätt samarbete med lokalbefolkningar runt om i världen. WWF finns i över 100 länder, har fler än fem miljoner supportar och driver tusentals projekt inom allt från tjuvjaktsbekämpning till klimatsmarta energilösningar.

WWF arbetar på flera plan med klimatfrågan. Det rör sig om allt från projekt som rör enskilda områden och arter, till omfattande initiativ rörande nationella och internationella överenskommelser. De pågående klimatförändringarna är ett våra största hot mot våra livsmiljöer, men vi kan alla bidra till ett bättre klimat för att få en hållbar framtid.
 
Ser vi till historien har klimatet alltid förändrats. Vår jord har varit både varmare och kallare beroende på det varierande avståndet till solen, våra kontinenters rörelser och den kemiska sammansättningen i atmosfären. Tidigare klimatförändringar har tagit många tusen år, men nu ökar medeltemperaturen snabbare än normalt. Det beror främst på att vi människor bränner mycket fossil kol, olja och gas. Omställningen går tyvärr inte lika snabbt. WWF behöver folkets stöd för att lösa den klimatutmaning som vi alla står inför. 
 
Nu får du och dina klasskompisar i uppdrag att skapa en kampanj för få fler vuxna att känna till och förstå vad vi kan göra för att lösa klimatutmaningen.

Tre mål med kampanjen

Mål 1:    Många i Sverige är engagerade i klimatfrågan, oroliga över följderna av ett varmare klimat och vill göra förändringar i sin vardag för att som enskild individ bidra till omställningen mot en hållbar framtid. Skapa en kampanj som bidrar till att öka kunskapen om klimatfrågan och hur vi människor kan bli mer klimatsmarta och bidra till ett bättre klimat och med gemensamma krafter kan hejda klimatförändringen. 

Mål 2:   100 000 personer ska ha sett kampanjen
Mål 3:    Världsnaturfonden ska ha fått 500 nya Isbjörnsfaddrar

Tävlingens två delar

Del 1: Beskriv kampanjen (Steg 1 till 5)
Del 2: Skapa reklam (Steg 6)

Sista tävlingsdag är den 9 november. Lycka till!

Steg 1. Vilka är Världsnaturfonden WWF?

Samla in så mycket information som möjligt om Världsnaturfonden WWF. Vad gör de? Hur ser deras reklam ut? Vilka tror ni att deras målgrupp är? Vad vill de att målgruppen ska veta, göra, känna och tycka? Finns det andra, liknande organisationer? Vilka?

TIPS!
Ni kan läsa mer om Världsnaturfonden arbete här: https://www.wwf.se/
Läs mer om arbetet med klimatutmaningen här: http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/1164070-klimat-startsida

Steg 2. Vilka vill ni nå?

Vilka vill ni nå med er reklam-kampanj? Målgruppen i er uppgift är vuxna människor i Sverige. För att ni ska nå dem ni vill, måste ni känna till någonting om er målgrupp. Vad vet ni om dem? Vad är viktigt för dessa människor? Vad vill ni att de ska göra, känna eller tycka när de ser er reklam?

Steg 3. Vad vill ni säga?

Vad vill ni säga till er målgrupp? Vilka budskap har ni? Hur kan ni göra så att er reklam skiljer sig åt från reklam som kommer från andra, liknande organisationer? Vad vill ni att er målgrupp ska känna när de ser er reklam? Ledsna, hoppfulla eller arga exempelvis? Hur vill ni att känslan ska vara i er film, affisch eller banner?

Steg 4. Var vill ni synas?

Nu är det dags att fundera över vilka mediekanaler ni vill synas i. Ska det vara en annons i en tidning, en affisch, en reklamfilm eller en banner? Vilken mediekanal passar er målgrupp bäst och varför?

Steg 5. Mät och följ upp

Att mäta och följa upp sina kampanjer är viktigt. Det är ett sorts kvitto på att ni har lyckats med er reklam. Nu ska ni fundera över det uppdrag ni fått och skriva ner hur ni skulle kunna ta reda på om ni nådde era mål med kampanjen.

TIPS! I Lilla boken om reklam och media hittar ni en del svar. Den finns att ladda ner helt utan kostnad här Be er lärare om hjälp!

Steg 6. Gör en egen reklam!

Utgå från de insikter ni fått från den första delen, steg 1 till 4. Utifrån detta ska ni nu ta fram era konstnärliga talanger!

Ni ska nu göra en reklamfilm, en affisch eller en banner. När ni gjort det, gå igenom era anteckningar och er film/banner/affisch med er lärare eller handledare som sedan kan hjälpa er att ladda upp ert tävlingsbidrag.

TIPS! Om ni väljer att göra en film, så går det utmärkt att göra det med mobiltelefonen!

VIKTIGT! Har ni koll på vilka regler som gäller?

Musik: Tänk på att musik är skyddad av upphovsrättslagen och att du behöver godkännande från de som har komponerat och spelat in musiken. Detta gäller till exempel om du använder musik i din film och till dina bilder.

TIPS! Ni får fritt använda musik i Epidemic Sounds stora musikarkiv

Bilder: Tänk på att alla bilder som tagits de senaste 70 åren skyddas av upphovsrättslagen. Du behöver tillstånd av fotografen för alla former av användning, om det inte är för rent privata ändamål.

TIPS! Ni får fritt använda bilder ur Världsnaturfondens bildbank

 

FORMAT

  • Filmformat – spara din film i .mov eller mp4
  • Filmlängd – inte längre än 30 sekunder
  • Affisch – ladda upp er bild som .jpg eller .pdf
  • Banner – ladda upp som .gif .png eller .jpg

Om arbetsgruppen

Här fyller ni information om varje arbetsgrupp, så att det blir korrekt när juryn parar ihop rätt underlag med rätt film eller affisch. Det är även för att det ska stå rätt på ert diplom.

Vad händer sen?

Juryn kommer att utse de vinnande bidragen som kontaktas personligen för en intervju. Intervju samt filmer och bilder kommer att presenteras på mediasmart.se samt på vår Facebook-sida.

Det är superviktigt att det finns en vuxen kontaktperson som vi kan få kontakt med om vi har kompletterande frågor etcetera. Det kan vara en lärare eller handledare exempelvis.