Politisk reklam

Politisk reklam

Lektionen tar upp olika former av politisk reklam. Dels traditionell kommunikation med affischer och dels nyare reklamkanaler som tv-reklam och reklam via sociala medier.

I lektionen kommer eleverna få arbeta med frågor om hur partier använder olika medier i sin reklam, vilka för- och nackdelar dessa har och vilken typ av reklam som är bäst. Lektionen är utformad för att börja på faktanivå och sedan lyfta eleverna till analys och reflektion.