På nätet och framför tv:n

På nätet och framför tv:n

Denna lektion låter eleverna själva fundera över och arbeta med hur och på vilket sätt de konsumerar media och reklam under en kväll. Det kommer att ge dig som pedagog en inblick i elevernas medievardag och kan vara ett bra verktyg för dig när du arbetar med reklam, media och källkritik.

Denna lektion inleds med en ”flipp”/hemuppgift och den bör delas ut och genomföras innan ni arbetar med lektionen (läs mer om flippen under steg 1). Denna uppgift kräver lite av eleverna, men ska inte kännas tung eller tvångsmässig.

Du kan också låta eleverna under lektionstid fundera över vilka sajter och vilka sociala medier de använder under en vanlig kväll. Om det finns möjlighet kan de även besöka dessa föra kunna utföra uppgiften på bästa möjliga sätt.

Lektionen låter även eleverna i helkass diskutera sina flippar och ett antal andra frågor kring deras medievanor.