Tävla i Media Genier 2016

TÄVLA I MEDIA GENIER 2016

Visa att ni är morgondagens smartaste konsumenter och ta chansen att vinna pengar till klasskassan!

I Media Genier tävlar mellanstadieelever från hela landet med egna reklamkampanjer för en ideell organisation. På ett både roligt och lärorikt vis får eleverna visa vad de lärt sig om reklam och media och har dessutom chansen att vinna pengar till klasskassan.
Juryn, som består av personer från reklambranschen, kommer att bedöma kampanjerna som om de vore riktiga. Och vem vet, kanske kommer någon av kampanjerna att inspirera till verkliga kampanjer i framtiden!

Årets uppdrag – Sverige för UNHCR

I årets tävling ska eleverna hjälpa organisationen Sverige för UNHCR, FN:s flyktingorgan. Deras arbete handlar om att skydda människor som är på flykt undan krig och förföljelser. Elevernas uppgift är att ta fram en kampanj som ska öka medvetenheten bland svenska allmänheten om vad det innebär att vara flykting.

Tre mål med kampanjen

Mål 1: Öka förståelsen för vad det innebär att vara flykting
Mål 2: 100 000 personer ska ha sett kampanjen
Mål 3: Sverige för UNHCR ska få 500 nya bidragsgivare i åldrarna 15-25 år

Tävlingens två delar

Del 1: Beskriv kampanjen (Steg 1 till 5)
Del 2: Skapa reklam (Steg 6)

Årets tävling är stängd! Vinnarna kommer att presenteras under novmeber 2016.

Steg 1. Vilka är Sverige för UNHCR?

Samla in så mycket information som möjligt om Sverige för UNHCR. Vad gör de? Hur ser deras reklam ut? Vilka tror ni att deras målgrupp är? Vad vill de att målgruppen ska veta, göra, känna och tycka? Finns det andra, liknande organisationer? Vilka?

TIPS! Ni kan läsa mer om UNHCR:s arbete här: https://sverigeforunhcr.se/klassrummet

Steg 2. Vilka vill ni nå?

Vilka vill ni nå med er reklam-kampanj? För att ni ska nå dem ni vill, måste ni känna till någonting om er målgrupp. Vad vet ni om dem? Vad är viktigt för dessa människor? Vad vill ni att de ska göra, känna eller tycka när de ser er reklam?

Steg 3. Vad vill ni säga

Vad vill ni säga till er målgrupp? Vilka budskap har ni? Hur kan ni göra så att er reklam skiljer sig åt från reklam som kommer från andra, liknande organisationer? Vad vill ni att er målgrupp ska känna när de ser er reklam? Ledsna, hoppfulla eller arga exempelvis? Hur vill ni att känslan ska vara i er film, affisch eller banner?

Steg 4. Var vill ni synas?

Nu är det dags att fundera över vilka mediekanaler ni vill synas i. Ska det vara en annons i en tidning, en affisch, en reklamfilm eller en banner? Vilken mediekanal passar er målgrupp bäst och varför?

Steg 5. Mät och följ upp

Att mäta och följa upp sina kampanjer är viktigt. Det är ett sorts kvitto på att ni har lyckats med er reklam. Nu ska ni fundera över det uppdrag ni fått och skriva ner hur ni skulle kunna ta reda på om ni nådde era mål med kampanjen.

TIPS! I Lilla boken om reklam och media hittar ni en del svar. Den finns att ladda ner helt utan kostnad här Be er lärare om hjälp!

Steg 6. Gör en egen reklam!

Utgå från de insikter ni fått från den första delen, steg 1 till 4. Utifrån detta ska ni nu ta fram era konstnärliga talanger!

Ni ska nu göra en reklamfilm, en affisch eller en banner. När ni gjort det, gå igenom era anteckningar och er film/banner/affisch med er lärare eller handledare som sedan kan hjälpa er att ladda upp ert tävlingsbidrag.

TIPS! Om ni väljer att göra en film, så går det utmärkt att göra det med mobiltelefonen!

VIKTIGT! Har ni koll på vilka regler som gäller?

Musik: Tänk på att musik är skyddad av upphovsrättslagen och att du behöver godkännande från de som har komponerat och spelat in musiken. Detta gäller till exempel om du använder musik i din film och till dina bilder.

TIPS! Ni får fritt använda musik i Epidemic Sounds stora musikarkiv

Bilder: Tänk på att alla bilder som tagits de senaste 70 åren skyddas av upphovsrättslagen. Du behöver tillstånd av fotografen för alla former av användning, om det inte är för rent privata ändamål.

TIPS! Ni får fritt använda bilder från UNHCR i era annonser och filmer http://www.mynewsdesk.com/se/sverigeforunhcr/images

FORMAT

  • Filmformat – spara din film i .mov eller mp4
  • Filmlängd – inte längre än 30 sekunder
  • Affisch – ladda upp er bild som .jpg eller .pdf
  • Banner – ladda upp som .gif .png eller .jpg

Om arbetsgruppen

Här fyller ni information om varje arbetsgrupp, så att det blir korrekt när juryn parar ihop rätt underlag med rätt film eller affisch. Det är även för att det ska stå rätt på ert diplom.

Vad händer sen?

Juryn kommer att utse de vinnande bidragen som kontaktas personligen för en intervju. Intervju samt filmer och bilder kommer att presenteras på mediasmart.se samt på vår Facebook-sida.

Det är superviktigt att det finns en vuxen kontaktperson som vi kan få kontakt med om vi har kompletterande frågor etcetera. Det kan vara en lärare eller handledare exempelvis.